Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Pliide Tmi
Y-tunnus: 2689247-3
osoite: Hiomotie 42 A 16, 00380 Helsinki
kotipaikka: Helsinki
puhelin: 040 5511 116
sähköposti: riikka.koksu@hotmail.com

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Riikka Koksu
osoite: Hiomotie 42 A 16, 00380 Helsinki
puhelin: 040 5511 116
sähköposti: riikka.koksu@hotmail.com

Kenen tietoja Pliidessä käsitellään?

Pliiden asiakkaiden ml. verkkokauppa sekä keikkapaikkojen ja festareiden yhteystietoja.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Hoidetaan tilaukset, laskutukset, asiakassuhteet, lähetetään viestejä markkinointi- ja myyntitarkoituksessa ja kehitetään toimintaa. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisteröitävät tiedot

Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, nettisivuosoite sekä tilauksen hoidossa tarvittavat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja hankitaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen yhteydessä sekä keikkapaikkojen ja festareiden yhteystietoja päivitetään jatkuvasti.

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoihin pääsee käsiksi Pliiden yhteistyökumppanit ja järjestelmät esim. kirjanpitäjä, verottaja ja uutiskirjesovellus, laskutusjärjestelmä.

Rekisterin suojaus

A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto
Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Pliide Tmi:n toimitiloissa lukitussa tilassa.
B) Sähköisesti tallennetut tiedot
Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Pliide Tmi:n käyttämissä tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. SSL salaus ja salasanan takana olevat tiedot.

Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista ja kirjanpidossa arkistoituna 10 vuotta.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.